این فیلم در مورد یک کتاب فروش شیزوفرنی به نام میشل هست . خواهر میشل که یک خواننده و بازیگر است…