دومین استندآپ کمدی کریس راک که برای شبکه HBO در سال ۱۹۹۶ اجرا کرد…