بازیگر: Lili Bordán

The Nesting (2015)

زمانی که نامزد “داگ” در یک تصادف کُشته می شود، او به خانه کوچک و منزویشان می رود تا در خلوت خود با غم از دست دادن او کنار بیاید، اما رخ دادن اتفاقاتی ماوراء طبیعی رازی را برای او فاش می کند که باید آن را با خود به گور ببرد…

The Smoke (2014)

فیلم روایتگر ۴۸ ساعت از زندگی یک وکیل بیچاره است که شغلش را از دست داده، عاشق یک دختر خرابکار شده و همچنین ۴۰۰,۰۰۰ پوند از رئیس یک مافیا دزدیده که او تا ذره آخرش را می خواهد…