در یک روستای کسل کننده ، که در آن هیچ چیز جالبی اتفاق نمی افتد ، یک پسربچه ، یک مومیایی زنده را در اتاقش پیدا می کند و…