این فیلم داستان درام و احساسی زندگی چاک وپنر بوکسر سنگین وزن را روایت می کند …