دومین استندآپ کمدی ریکی جرویز به میزبانی شبکه HBO که در آن صادقانه با مباحثی خنده دار و اغلب تفکر برانگیز تماشاگران را به خنده وا می‌دارد.