کشور: هائیتی

The True Cost (2015)

این فیلم مستند تاثیر مد و فشن را بر روی مردم و سیاره نشان می دهد…

Sweet Micky for President (2015)

“پرس میشل” پس از زلزله‌ی سال ۲۰۱۰ به هائیتی بازمیگردد تا مردم را جمع کند و یک کمپین انتخابات ریاست جمهوری برای “میشل مارتلی” تشکیل دهد…