این فیلم درام جنگی در مورد نسل کشی در رواندا می باشد…