فیلم داستان دختری سِنگالی است که در فرانسه بعنوان خدمتکار برای زوجی کار میکند که با او مثل یک برده رفتار میکنند…