داستان این فیلم به شرح حال زندگی عیسی مسیح (ع) به روایت انجیل لوقا می پردازد …