داستان فیلم درباره‌ی زندگی شخصی و حرفه ای بازیکن مشهور بیسبال “لو گریگ” می باشد.