“لیا” یک دانشجوی ۲۳ ساله می باشد که با “راین” که یک آدم مرموز و دوست‌داشتنی است، آشنا می شود. گرچه “لیا” دوست پسر دارد، اما اجازه می دهد “راین” او را اغوا کند.