“ایوی” معتاد به کارش است و هیچ وقت برای کریسمس ارزش قائل نشده است. اما بعد از مرگ اتفاقی‌اش خودش را در استخدام فرشته کریسمس می‌یابد و در این راه عاشق میشود…