اقتباسی به زبان انگلیسی از داستانِ آلبرت کوهن، اسطوره ی سوئیسی که درباره ی عشقی زجر آور بین یک مقام عالی رتبه‌ی یهودی و همسر پروتستان یکی از کارمندانش هست که …