فیلم کلاسیک صامت، که بر اساس داستان «دراکولا» ساخته شده است…