سال: 1951

Strangers on a Train (1951)

«گاى» (گرینجر)، قهرمان تنیس، در قطار با مردى به نام «برونو» (واکر) آشنا مى ‏شود که پیشنهاد عجیبى به او مى‏ دهد : «برونو» همسر «گاى» را بکشد و «گاى» هم در عوض پدر «برونو» را بکشد.

The Man in the White Suit (1951)

مخترعى ( گینس ) که در مقام دستیار آزمایشگاه یک کارخانه نساجى کار مى‏کند ، پارچه‏ اى اختراع مى‏ کند که هرگز فرسوده و کثیف نمى‏ شود . پس از مخالفت‏ هاى اولیه ، یک کارخانه ‏دار و دخترش ( پارکر و گرین‏وود ) از او حمایت مى‏ کنند …

The Desert Fox: The Story of Rommel (1951)

این فیلم دوره ه‏اىی از زندگى «فیلد مارشال رومل» (میسن) را در بر مى گیرد که در آن «هیتلر» (آدلر) به او مأموریت داده بود تا با نیروهاى متفقین در آفریقا بجنگد و…

Alice in Wonderland (1951)

« آلیس » به دنبال خرگوش سفیدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ک ند . از این‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجیب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند…

Ace in the Hole (1951)

خبرنگارى الکلى به نام « چاک » ( داگلاس ) ، در آلبیوکرکى نیومکزیکو کار مى‏کند و انتظار فرصتى را مى‏کشد تا موفقیت گذشته‏ى خود را بار دیگر بازیابد . خیلى زود مردى ( بندیکت ) در غارى گرفتار مى‏آید و « چاک » متوجه مى‏شود که فرصت مورد نظرش را به دست آورده است …