استاد میان سال، « هامبرت هامبرت » ( میسن ) دل به دخترى نوجوان ( لاین ) مى‏‌بازد و براى نزدیکى به او با مادرش ( وینترز ) ازدواج مى‏‌کند.