سال: 1974

Shoot First, Die Later (1974)

یک افسر پلیس فاسد از طرف مافیا مامور می شود تا مدرکی مهم را که پدرش از آن خبر دارد نابود سازد. اما وقتی پدر و دوست دخترش کشته می شوند او تصمیم به انتقام می گیرد…

Lenny (1974)

بیوگرافی “لنی بروس” کمدینی بحث برانگیز و پیشگام در عرصه خود. فیلم سرگذشت او را از ابتدای زندگی حرفه ایش تا عقاید سیاسی و محبویتش دنبال می کند…

The Enigma of Kaspar Hauser (1974)

نورمبرگ، سال ۱۸۲۸. پسر شانزده ساله ای که به نظر عقب مانده می آید، در حالی که یک کتاب دعا و یک نامه در دستش دارد، در وسط میدان شهر پدیدار می شود. در نامه که بدون امضاست نوشته شده که این پسر را دهقانی بزرگ کرده که دیگر توانایی نگه داری او را ندارد و خواسته او را «سواری شجاع» مثل پدرش بار آورند…